logo

เกี่ยวกับเรา

บริษัท 555 ยานยนต์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Mazda อย่างเป็นทางการ เมื่อปี พ.ศ. 2557 เนื่องจากทางบริษัทฯมีวัตถุประสงค์ที่จะให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจรและการบริการที่ได้มาตรฐาน ทางบริษัท 555 ยานยนต์ จำกัด จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญทางด้านการพัฒนาบุคคลากรให้มี ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในด้านต่างๆ

เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายทางบริษัทจึงได้มีการจัดอบรมและฝึกสอนบุคคลากรทั้งภายในสถานที่และภายนอกสถานที่อยู่เป็นประจำทุกเดือน ทำให้ลูกค้าทุกท่านเกิดความมั่นใจได้ว่าท่านจะได้ทั้งความรู้ที่ถูกต้องและครบถ้วนเกี่ยวกับตัวรถยนต์รวมไปถึงการซ่อมบำรุงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทำให้ท่านเกิดความมั่นใจและมีความสุขที่ 555 ยานยนต์

นอกจากการสร้างบุคคลากรแล้วสถานที่ทางตัวโชว์รูมและศูนย์บริการยังมีพื้นที่ให้บริการที่กว้างขวาง สะอาด และครบครัน ทั้งนี้เพื่อสร้างความพึ่งพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าทุกท่าน ทางบริษัทยังได้จัดเตรียมสถานที่ที่รู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่เป็นกันเอง โดยมีพื้นที่พักผ่อนในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย อีกทั้งทางบริษัทยังมีบริการ Kid Zone หรือพื้นที่สำหรับเด็ก เพื่อให้เด็กๆได้เพลิดเพลินพร้อมเสริมสร้างทักษะและการเรียนรู้ ซึ่งเหมือนกับในรูปแบบของเราที่ ขับสนุก ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ ไปกับ 555 ยานยนต์