logo

Maztech Thailand 2017


นส. นฤมล สร้อยนาค จากบริษัท 555 ยานยนต์ จำกัด (มาสด้า วงเวียนพระราม 5) 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะด้านบริการ Maztech Thailand 2017 

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมมาสด้า (กรุงเทพฯกรีฑา)
 

ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจ เราจะนำประสบการณ์ในครั้งนี้มาปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนางานบริการของเราต่อไป ...