logo

งานทำบุญประจำปี บริษัท 555 ยานยนต์ จำกัด

ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ถือเป็นฤกษ์งามยามดีในการจัดงานทำบุญประจำปีของ บริษัท 555 ยานยนต์ จำกัด
เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล และเจริญก้าวหน้าในการดำเนินกิจการ ที่สำคัญยังเป็นการบูชาคุณพระรัตนตรัย
และอุทิศบุญกุศลที่ทำให้กับเทพเทวดาที่รักษาสถานที่ เกื้อหนุนให้กิจการที่ทำมีความก้าวหน้าและผลกำไรให้ดียิ่งขึ้น
ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญ สร้างความสุขและกำลังใจให้กับพนักงาน ในการทำงานต่อไป...