logo

ภาพรวมศูนย์บริการ

ศูนย์บริการมาสด้าวงเวียนพระราม5

เมื่อลูกค้านำรถยนต์เข้ามาที่ศูนย์บริการ 555 ยานยนต์ ไม่ใช่แค่รถยนต์ที่เราดูแล แต่ลูกค้าจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทางเจ้าหน้าที่ของเรา ซึ่งทางศูนย์บริการของเรายึดมั่นในการบริการอย่างมืออาชีพในราคาที่สมเหตุผล เพื่อให้รถของลูกค้ามีความทนทาน ปลอดภัย และทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจไปกับทาง 555 ยานยนต์

เพื่อให้การบริการรถยนต์ของลูกค้าเกิดความถูกต้องและฉับไว ทางบริษัท 555 ยานยนต์ จำกัด ได้เตรียมหลักสูตรการฝึกอบรมให้แก่ช่างเทคนิค เป็นประจำทุกเดือน ดังนั้นช่างเทคนิคของเราจึงมีทั้งความเชี่ยวชาญ ทักษะ ความชำนาญในการถอด ประกอบชิ้นส่วน และวัดค่าต่างๆ ในรถยนต์มาสด้า ทำให้การซ่อมบำรุงรถยนต์ของท่านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และแก้ไขได้ตรงจุด

ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะอยู่รอรับรถ ทางบริษัทได้จัดเตรียมห้องรับรองพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไว้คอยให้บริการแก่ลูกค้า อาทิ เช่น อินเตอร์เน็ต, มินิเธียเตอร์, แม็กกาซีน และ เครื่องดื่มชนิดต่างๆ พร้อมอาหาร เพื่อเป็นการให้บริการแก่ลูกค้าที่ใช้รถยนต์มาสด้าทุกรุ่นเกิดความสะดวกสบายในการนำรถเข้ามาใช้บริการกับทางศูนย์บริการ 555 ยานยนต์

จำนวนช่องซ่อม ในปัจจุบัน ศูนย์บริการของเรามีช่องซ่อมรวม 14 ช่องซ่อม สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้มากกว่า 900 รายต่อเดือน